APIE MUS LABDARA IR PARAMA NVO FOTO GALERIJA KONTAKTAI ŽEMĖLAPIS

       Lietuviškai | Пo-руccки | English

Teisės aktai, reglamentuojantys labdarą ir paramą

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas
Aktuali redakcija I-172 2002.04.18
plačiau skaitykite
Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo

Įsakymas 350 2000.12.29 Valstybės žinios,2001, Nr. 3-53
Plačiau skaitykite

Dėl 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 350 "Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo" dalinio pakeitimo
Įsakymas 52 2001.02.28 Valstybės žinios,2001, Nr. 20-673
Plačiau skaitykite

Dėl labdaros ir paramos apskaitos
Įsakymas 89 2001.03.28 Žin.,2001, Nr. 29-943
Plačiau skaitykite

Dėl informacijos apie duotą bei gautą labdarą ir paramą
Įsakymas 37/18 1996.04.19
Plačiau skaitykite

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 558 „Dėl importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu atvejų ir tvarkos patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 546 dalinio pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1206 pripažinimo netekusiu galios" pakeitimo
Nutarimas 869 2002.06.12 Valstybės žinios,2002, Nr. 60-2432
Plačiau skaitykite

Dėl produktų, kurių vartojimo terminas pasibaigęs, teikimo labdarai tvarkos patvirtinimo
Įsakymas 62 2002.01.31 Valstybės žinios,2002, Nr. 14-543
Plačiau skaitykite

Dėl iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, tvarkos patvirtinimo

Įsakymas 305 2002.09.25 Valstybės žinios,2002, Nr. 95-4151
2002.09.25 Priėmė: Finansų ministerija. Įsigalioja nuo 2003.01.01
Plačiau skaitykite

Dėl dotacijų ir subsidijų finansinės apskaitos tvarkos patvirtinimo

Įsakymas 65 1999.03.16 Valstybės žinios,1999, Nr. 27-777
Plačiau skaitykite

Valstybinė mokesčių inspekcija
Prie Lietuvos Respublikos Finansų Ministerijos
2001-06-22 Nr 08-2-02/6094
Apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms
Mokesčių lengvatų labdaros ar paramos teikėjams ir gavėjams taikymo nuo 2001 01 01 paaiškinimas

Plačiau skaitykite

Dėl paramos teikėjų ir paramos gavėjų metinių ataskaitų pateikimo tvarkos ir terminų

Įsakymas 289 2002.09.23 Valstybės žinios,2002, Nr. 94-4051
Plačiau skaitykite




ŽINIOS
2005 m. birželio 9 d. 18.00 val. kultūros centre “Draugystė” vyks VIETOS DAILININKŲ PAVEIKSLŲ LABDAROS AUKCIONAS

GYVENAME PAGAL ĮSTATYMUS
Toliau skaitykite>

Pagrindinis rėmėjas:
Baltijos-Amerikos partnerystės programa

Rėmėjai:
VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra

Program Amerikos centro Demokratijos komisijos mažųjų grantų programos