APIE MUS LABDARA IR PARAMA NVO FOTO GALERIJA KONTAKTAI ŽEMĖLAPIS

       Lietuviškai | Пo-руccки | English

Kas tai yra labdara ir parama

Kasdienėje kalboje žodžius "labdara" ir "parama" vartojame kaip sinonimus. Vienok teisės aktų kūrėjų valia Labdaros ir paramos įstatyme šios dvi sąvokos atskirtos. Nuo 2000 metų pradžios įsigaliojusi nauja šio įstatymo redakcija gerokai patikslino skirtumus tarp šių teisinių terminų, ir palengvino jų naudojimą.

Labdaros ir paramos teikimas aptartas ir Civiliniame kodekse - XXVII skyriaus "Dovanojimas" 6.476 straipsnyje "Aukos (parama ar labdara)". Trumpai drūtai, LABDARA - tai labdaros teikėjų savanoriškas ir neatlygintinas pinigų, turto ar paslaugų teikimas remtinų fizinių asmenų1 minimaliems socialiai priimtiniems poreikiams tenkinti, sveikatos priežiūrai užtikrinti, padėti likviduoti karo ir gaivalinių nelaimių, gaisrų, ekologinių katastrofų, užkrečiamųjų ligų protrūkių bei epidemijų pasekmes.

Tokie fiziniai asmenys yra (cituojame įstatymą) -

1. neįgalieji (invalidai);

2. ligoniai;

3. vaikai našlaičiai ir be tėvų globos likę vaikai;

4. nedirbantys pensininkai, negaunantys kitų pajamų, išskyrus pensijas ir kitas socialines išmokas;

5. bedarbiai;

6. asmenys, kuriems LR įstatymų nustatyta tvarka pripažintas nukentėjusiųjų teisinis statusas;

7. šeimos (asmenys), kurių gaunamos pajamos negali patenkinti jų minimalių socialiai priimtinų poreikių, kurių mastą nustato savivaldybės; asmenys, savivaldybių nustatyta tvarka pripažinti nukentėjusiais nuo karo ir gaivalinių nelaimių, gaisrų, ekologinių katastrofų, epidemijų, užkrečiamųjų ligų protrūkių

Tačiau labdarą gali duoti ne bet kas - labdara pripažįstama, kai ją teikia tik Lietuvos Respublikoje registruoti:

 labdaros ir paramos fondai,

 asociacijos,

 viešosios įstaigos,

 visuomeninės organizacijos,

 religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai,

 tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai),

jeigu labdaros teikimas numatytas jų įstatuose bei veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jeigu jie pagal šio įstatymo nuostatas turi teisę gauti paramą.

Tad jeigu esate uždaroji akcinė bendrovė ar šiaip pilietis, ir norite, pavyzdžiui, neįgaliam asmeniui suteikti labdarą - tiesiogiai to padaryti negalite. Paremkite invalidų draugiją, nurodydami, kam turi paramos tikslą.

Žinoma, Jūs visada galėsite sušelpti tą patį neįgalųjį ar pensininką - vienok neturėsite teisės į pelno ar pajamų mokesčio lengvatą.

Tuo tarpu PARAMA - tai paramos teikėjų2 savanoriškas ir neatlygintinas, išskyrus leidžiamus gavėjo įsipareigojimus, pinigų, turto ar paslaugų dalykų teikimas paramos gavėjams visuomenei naudingais tikslais4.

Paramą, skirtingai nuo labdaros, gali teikti praktiškai bet kas - LR fiziniai, juridiniai asmenys bei įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, užsienio valstybės, užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos.

Paramos negali duoti -

 politinės partijos ir politinės organizacijos,

 valstybės, savivaldybių ir biudžetinės įstaigos.

Visuomenei naudingais tikslais laikoma tokia veikla:

1. tarptautinio bendradarbiavimo,

2. žmogaus teisių apsaugos, mažumų integracijos,

3. kultūros,

4. religinių ir etinių vertybių puoselėjimo,

5. švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo,

6. neformalaus ir pilietinio ugdymo,

7. sporto,

8. socialinės apsaugos ir darbo,

9. sveikatos priežiūros,

10. nacionalinio saugumo ir gynybos,

11. teisėtvarkos, nusikalstamumo prevencijos,

12. gyvenamosios aplinkos pritaikymo ir būsto plėtros,

13. autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos,

14. aplinkos apsaugos

15. ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse.

Šios organizacijų rūšys paramą gali gauti ne bet kada, o tik tada, jei vykdo visuomenei naudingą veiklą.

Tiesa, biudžetinės organizacijos gali gauti paramą tiesiog savo nuostatuose nustatytiems tikslams siekti.

Ir, žinoma, paramos negali gauti pelno siekiantys verslo subjektai – personalinės įmonės, akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės.

Seniau, būdavo, to neužtekdavo - reikėdavo paramos gavėjams pasitvirtinti programas. Dabar to nebereikia.

Kitas dažnai pasitaikantis klausimas - juk Labdaros ir paramos įstatyme nurodyta, kad paramos gavėjai turi turėti "paramos gavėjo statusą". Paramos gavėjo statusas bus suteikiamas tada, kai pradės veikti vieningas Ūkio subjektų registras. Kol to nėra, aukščiau išvardintiems gavėjas atskirai tvirtintis ar įrodinėti "statuso" nereikia. Paramos gavėjų statuso suteikimo pradžios galime tikėtis ne anksčiau nei nuo 2004 m. vidurio.

Žinoma, išsamesnę informaciją rasite pasiskaitę Labdaros ir paramos įstatymą.
ŽINIOS
2005 m. birželio 9 d. 18.00 val. kultūros centre “Draugystė” vyks VIETOS DAILININKŲ PAVEIKSLŲ LABDAROS AUKCIONAS

GYVENAME PAGAL ĮSTATYMUS
Toliau skaitykite>

Pagrindinis rėmėjas:
Baltijos-Amerikos partnerystės programa

Rėmėjai:
VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra

Program Amerikos centro Demokratijos komisijos mažųjų grantų programos