APIE MUS LABDARA IR PARAMA NVO FOTO GALERIJA KONTAKTAI ŽEMĖLAPIS

       Lietuviškai | Пo-руccки | English

Metų ataskaita 2003
Visagino bendruomenės fondas įsteigtas 2002 metų gruodį.
Baltijos – Amerikos partnerystės programos (BAPP) skirtos institucinės paramos dėka tapo įmanoma pirmaisiais veiklos metais ypatingą demesį skirti pačios organizacijos stiprinimui.
BAPP remiant, 2003 metais buvo parengtas Fondo logotipas, organizuotas ir pravestas mokomasis seminaras Fondo valdybos nariams ir vietos NVO lyderiams „Lėšų paieška ir pritraukimo metodai bei galimybės“, išleistas lankstinukas apie Fondą lietuvių ir rusš kalbomis, isspausdinta keletas straipsniu apie Fondo organizuotus renginius, parengta duomenų bazė internete, įsigytas domeno vardas Fondo interneto svetainei, pradėtas rengti svetainės techninis modulis, įsigytas skaitmeninis fotoaparatas ir kt.

2003 m. Fondas vykdė aktyvią projektinę veiklą. Pasaulio banko atstovybė Lietuvoje parėmė projektą, kurio kryptis – pilietinio ir socialinio dialogo Visagino ir Lentvario bendruomenėse formų bei metodų mokymas, tautinių mažumų ir NVO motyvacijos dalyvauti vietos bendruomenių veiklose stiprinimas. Projektas vykdomas su partneriu – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija.

Visagino savivaldybės taryba parėmė Fondo projektus „Socialinių projektų mugė“ ir „Kiekvienas turi teisę daryti gera“. Projektas „Socialinių projektų mugė“ buvo vykdomas kartu su Visuomenine Visagino plėtros taryba, kurios posėdziuose buvo nustatyti projektinių pasiūlymų prioritetai ir patvirtinta jų vertinimo Visuomeninė komisija. Mugėje dalyvavo daugiau kaip 60 dalyvių ir renginio svecių. Buvo pristatyti 29 projektiniai pasiūlymai nuo 14 Visagino NVO. Rekomendacijos dėl mugėje NVO pristatytų ir gavusių bendruomenės narių pripažinima projektinių pasiūlymų remimo buvo pateiktos Visagino savivaldybes tarybai. 3 dvipusiai stendai su kaučiuko danga, kuriuos neatlygintinai pagamino ir perdavė UAB „Guboja“, buvo perduoti Visagino savivaldybės administracijai naudoti viešų renginių metu. Keturioms nevyriausybinėms organizacijoms buvo suteikta pagalba rengiant ir įforminant projektines paraiškas šalies ar tarptautinei finansinei paramai gauti.

Visagino savivaldybės tarybai ir Baltijos – Amerikos partnerystės programai remiant, 2003 m. Fondas organizavo ir pravedė 5 labdaros akcijas, skirtas lėšoms pritraukti ir labdaringai paramai paskirstyti. Jų metu buvo skleidžiamos filantripijos idėjos vietos bendruomenėje. Šių akcijų metu buvo paremta Kūno kultūros ir sporto centro sporto klubų veikla, jaunimo visuomeninių organizacijų, veikianciu prie jaunimo klubo „Orbita“, veikla, surinktos lėšos geriausiems jaunimo projektams, pristatytiems Socialinių projektų mugėje, paremti. Buvo organizuotas ir pravestas Labdaros pokylis, kuriame dalyvavo daugiau kaip 120 žmonių.

2003 m. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Visagino visuomenine organizacija „Gyvenimo sala“. Kartu su ja buvo organizuota ir įvykdyta labdaros akcija, skirta neįgaliųjų, miesto medicinos įstaigų ir mokyklų aprupinimui iš Švedijos gauta specialiąja įranga.

Pasiektas susitarimas su VĮ IAE vadovybe dėl galimybių nuline kaina gauti nurašytą, tačiau dar tinkamą naudoti, kompiuterinę įrangą. Vyko 6 Fondo valdybos posėdžiai.
Parengta Fondo vizija, misija, devizas ir suformuoti principai, numatyta Visagino bendruomenės fondo gaunamos anoniminės paramos apskaitos tvarka. Numatytos Fondo lėšų pritraukimo strategijos kryptys.
Fondo principu ir misijos formavimui buvo pasitelktas Organizacijų vystymo centro ekspertas, buvo atsižvelgta į Visagino NVO forumo rezultatus dėl Fondo teikiamos paramos NVO prioritetų.

Fondo vykdoma veikla buvo plačiai nušviečiama vietos žiniasklaidoje, apie Socialinių projektų mugė publikacijos buvo spausdintos laikraštyje „Respublika“ (rusų kalba) ir žurnale „Energy news“ (anglų kalba), kuris platinamas Lietuvoje ministerijose ir pasiuntinybėse.

Du Fondo valdybos nariai 2003 m. baigė tęstinį 6 seminarų mokymą „Nevyriausybinių organizacijų valdymas“. 15-20 Lietuvos nevyriausybinių organizacijų iš dalies mokamus seminarus vedė Organizaciju vystymo centras.

Fondui vykdant renginius, buvo užmegzti partnerystės ryšiai su kai kuriomis NVO, įstaigomis ir imonėmis: Č. Sasnausko muzikos mokykla, VĮ IAE, Visagino autotransporto centru, Kultūros centru „Draugystė“, Jaunimo klubu „Orbita“, Vaikų kūrybos namais, UAB „Guboja“, UAB „Gandras“, Visagino poliklinika, Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, viešbučiu „Aukstaitija“. Renginių vykdymo metu labdaros pagrindu Fondui suteikė pagalbą UAB „Sugardas“, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras. Fiziniam asmeniui parėmus buvo išleistas A3 formato 2004 metų kalendorius su Fondo logotipu.

FINANSINE ATASKAITA:

1. Steigimo kapitalas

21 000 Lt

2. Projektinė veikla:

- BAPP

4 997 JAV dol

- Pasaulio banko atstovybės Vilniuje

11 814 Lt

3. Pritraukta labdaros lėšų:

9 685 Lt

4. Pagal valdybos nutarimą buvo paskirstyta:

8 875 Lt

- Visagino kūno kultūros ir sporto centrui

benzino ir variklio alyvos už 900 Lt

Kanojų irkluotojų treniruočių metu saugumą vandenyje užtikrinančiam kateriui

- Vienutės kanojos irkluotojui Jevgenijui Šuklinui

1000 Lt

Kelionei į Duisburgą (Vokietija) finansuoti dalyvauti Pasaulio taurės ketvirtajame etape

(laimejo aukso medali)

- Sporto klubui “Skorpionas”

250 Lt

Paremti Visagino boksininkų dalyvavimą Lietuvos moksleivių spartakiadoje

- Visagino jaunujų krepšininkių komandai

maisto produktų ir prizų už 550 Lt

Dalyvauti draugiškuose turnyruose susigiminiavusiuse mestuose

- Visagino jaunųjų futbolininkų komandai

maisto produktu uz 175 Lt

Kelionei į Slovakiją dalyvauti draugiškame turnyre

- Jaunimo centrui “Orbita”

900 Lt

trys naudoti kompiuteriai Pentium jaunimo organizacijų veiklai paremti

- Visagino kūno kultūros ir sporto centrui

monitorius SVGA

Centro darbui užtikrinti

- Septiniems I ir II grupių invalidams

1400 Lt

- Sporto klubui “Snaigė"e”

200 Lt

Visagino biatlonininkams dalyvauti Pasaulio čempionate Prancūzijoje

- Keturiems geriausiems Socialinių projektų mugėje 2003 m. pristatytiems iaunimo projektams numatyta skirti

3500 Lt

bendrafinansuoti projektams: “Jaunieji Visagino dailininkai Internete”, “Respublikinis Aldonos Dvarionaitės vardo jaunųjų pianistu festivalis-konkursas”, “Robinzonai 2004”, “Vaikų ankstyvojo vistymosi centro kūrimas”
ŽINIOS
2005 m. birželio 9 d. 18.00 val. kultūros centre “Draugystė” vyks VIETOS DAILININKŲ PAVEIKSLŲ LABDAROS AUKCIONAS

GYVENAME PAGAL ĮSTATYMUS
Toliau skaitykite>

Pagrindinis rėmėjas:
Baltijos-Amerikos partnerystės programa

Rėmėjai:
VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra

Program Amerikos centro Demokratijos komisijos mažųjų grantų programos