APIE MUS LABDARA IR PARAMA NVO FOTO GALERIJA KONTAKTAI ŽEMĖLAPIS

       Lietuviškai | Пo-руccки | English

Kas tai yra bendruomenės fondas?
BENDRUOMENĖS FONDAS - tai labdaros organizacija, sukurta žmonių gyvenimo sąlygoms gerinti

BENDRUOMENĖS FONDAS – TAI:
- labdaringos veiklos palaikymas ir plėtra visuomenėje;
- paslaugų mechanizmo įgyvendinant donorų labdaringą politiką sukūrimas;
- visuomenės poreikių nustatymas ir juos atitinkančių vietinių programų realizavimas;
- partnerystės tarp vietos valdžios, verslo ir nevalstybinio sektoriaus plėtra;
- neliečiamo kapitalo sukūrimas;
- naujų požiūrių ugdymas.

BENDRUOMENĖ – tai žmonių grupė, susijusi teritoriniu ir socialiniu atžvilgiu, vienijama bendrų interesų ir tikslų.

Skiriamieji Bendruomenės fondo požymiai:
- nekomercinis statusas, labdaringa organizacija;
- finansinis pagrindas – didelio donorų skaičiaus aukos su plačiu labdaringų interesų spektru;
- valdymo organuose atstovaujami įvairių visuomenės sektorių interesai;
- pagrindinė veiklos rūšis – grantų teikimas;
- veikia tik konkrečioje geografinėje teritorijoje;
- grantų teikimo prioritetai nustatomi atsižvelgiant į vietos gyventojų interesus;
- ilgalaikis tikslas – besikeičiančių gyventojų poreikių finansavimas formuojant nuolat augantį kapitalą.ŽINIOS
2005 m. birželio 9 d. 18.00 val. kultūros centre “Draugystė” vyks VIETOS DAILININKŲ PAVEIKSLŲ LABDAROS AUKCIONAS

GYVENAME PAGAL ĮSTATYMUS
Toliau skaitykite>

Pagrindinis rėmėjas:
Baltijos-Amerikos partnerystės programa

Rėmėjai:
VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra

Program Amerikos centro Demokratijos komisijos mažųjų grantų programos